wewe

تهیه و تنظیم توسط : کوروش بختیاری

برای جستجوی کلمه مورد نظر، از قسمت جستجوی خود جدول استفاده کنید

برای مطالعه کامل دیکشنری میتوانید از دکمه های Next و Previous در پایین صفحه استفاده کنید

انگلیسیتوضیح کامل فارسی
#
Zone Defense 1-1-3نام نوعی دفاع منطقه ای می باشد . صورت کار این دفاع بدین گونه است که 1 دفاع در زیر سبد ، 3 دفاع وسط (سمت راست و چپ مستطیل) و یک نفر نیز جلوتر از همه قرار می گیرد
Zone Defense 2-3نوعی دفاع منطقه ای است . صورت کار این دفاع به گونه ای است که 3 نفر در زیر سبد (چپ و راست حلقه) و 2 نفر نیز جلوتر از آنها قرار می گیرند
24Second Violationمعنای فارسی آن تخلف 24 ثانیه می باشد . زمان مالکیت هر تیم در بسکتبال تنها 24 ثانیه است و در صورتی که بازیکنان یک تیم در این مدت نتوانند اقدامی به سمت حلقه ی حریف داشته باشند ، با به اتمام رسیدن وقت ، این تخلف روی خواهد داد
Club 50-40-90هر کس که بتواند در پایان فصل عادی لیگ ، 90 درصد از پرتاب های آزاد ، 40 درصد از پرتاب های 3 امتیازی و 50 درصد از پرتاب های منطقه ای خود را وارد سبد کند ، اصطلاحا وارد این باشگاه خواهد شد
A
Air Ballاقدامی که بدون برخورد با حلقه باشد را اصطلاحا Air Ball می گویند
Alley-oopبه حرکتی گفته می شود که در آن ، پاس دهنده توپ را به نزدیک حلقه پرتاب می کند و گیرنده عموما به صورت Slam Dunk آن پاس را تبدیل به امتیاز کند
Amoeba Defenseنوعی دفاع منطقه ای می باشد که معمولا همراه با تله (Trap) است و بیشتر برای تحمیل توپ به گوشه های زمین انجام می گردد
And-Oneپرتاب آزادی که به مهاجم در صورتی که بعد از انجام خطا بر رویش توپ را وارد سبد کند را اصطلاحا And-One می گویند
Ankle Breakerنوعی Cross Over (دریبلی در بسکتبال) که به دلیل سرعت و تکنیک بالا باعث شود تا بازیکن مدافع به زمین بخورد یا گیج شود
Assistپاسی که توسط یک بازیکن به بازیکن دیگر داده شود و او توپ را گل کند را Assist یا پاس منجر به امتیاز می گویند
Assist To Turnover Ratioنسبت پاس های منجر به امتیاز یک بازیکن به TurnOver ( لو دادن توپ) های او در یک بازی را اصطلاحا Assist To Turnover Ratio می نامند
Assists Per Gameمیانگین پاس های منجر به امتیاز یک بازیکن در طول یک فصل را Assists Per Game می گویند
Attemptهرگونه اقدام به حلقه توسط بازیکنی را Attempt می گویند
Attempts Per Gameمیانگین تعداد اقدام به حلقه های یک بازیکن در طول یک فصل را Attempts Per Game می نامند
B
Back Screenمهاجم با سد کردن راه مدافعِ هم تیمی خود ، به او اجازه می دهد که به سمت حلقه حرکت کند . (توجه شود که هر دو یار بدون توپ هستند)
Backboardبه تخته ی بسکتبال گفته می شود
Backcourtبه زمین دفاع گفته می شود (بعد از حمل توپ به زمین حمله)
Backcourt Violationتحلفی می باشد که با برگرداندن توپبه زمین دفاع رخ می دهد . (هنگام حمله) و نام رایج آن در فارس تخلف " نیمه " است
Backdoor Cutبه حرکت بازیکن مهاجم (بُرش) بدون توپ به سمت حلقه ی حریف از کناره های زمین گفته می شود
Ball Fakeگول زدن مدافع با نمایش توپ بدون رهایی توپ از دست را Ball Fake می نامند
Ball Hogبه کسی گفته می شود که میزان تکروی و میزان شوت های بالاتری نسبت به پاس دادن داشته باشد . (اصطلاحا به آن "تکرو" می گوییم)
Ball Reversalپاس دادن توپ به طور عرضی در زمین بسکتبال را Ball Reversal می گویند
Banana Cutبه حرکت (بُرش) بدون توپ مهاجم گفته می شود
Bank Shotه شوتی که با استفاده از تخته به ثمر برسد گفته می شود . (اصطلاحا می گویند از تخته حلقه استفاده کرده است)
Baselineبه خط عرضی زمین بسکتبال (عموما در زمین حمله) گفته می شود
Basketball Interferenceتخلفی که مهاجم با دست زدن به توپ یا حلقه هنگامی که توپ توسط هم تیمی او به سمت حلقه اقدام شده است انجام میدهد را اصطلاحا Basketball Interference می نامند
BEEFقاعده ی مرسوم در شوتزنی است . (Ballance , Eyes , Elbow , Follow-Through)
Benchبه نیمکت ذخیره های یک تیم گفته می شود
Benchwarmerکسی که در طول بازی دقایق بسیار کمی فرصت رفتن به میدان را پیدا کند و غالبا روی نیمکت باشد را Benchwarmer می گویند
Big Manبه بازیکنانی با جثه ی بزرگ (فروارد های قدرتی و سنترها) گفته می شود
Blockسد کردن راه توپ بعد از این که توسط بازیکنی به سمت حلقه اقدام شد . (بلاک شات)
Blocking Foulخطای سد کردن راه مهاجم
Blocks Per Gameمیانگین تعداد بلاک شات های یک بازیکن در طول یک فصل
Bounce Passپاسی که با برخورد به زمین به دست هم تیمی برسد (پاس زمینی)
Box Outقرار دادن حریف در پشت خود برای تصاحب توپ در امر ریباند
Brickشوتی که مستقیم به تخته اصابت کند (تماسی با حلقه نداشته باشد) . این شوت نوعی از شوت های Air Ball می باشد
Buzzer Beaterاقدامی که پس از اتمام وقت قانونی بازی در پایان کوارترها وارد سبد شود را Buzzer Beater می گویند
Carryingتخلفی است که در آن دریبل زننده دست خود را زیر توپ ببرد . (اصطلاحا توپ را حمل کند)
Centerنام پُستی در بسکتبال است . (پست 5) این بازیکنان زیرحلقه بازی می کنند و اکثرا بلند قد ترین بازیکن تیمشان هستند
Chargingخطای شارژ که توسط مهاجم با تجاوز به محدوده ی مدافع انجام می شود
Chase-Down Blockتعقیب کردن مهاجم توسط مدافع در ضدحمله و بلاک کردن مهاجم (اصطلاحا به آن تخته کردن نیز گفته می شود)
Chest Passپاس سینه به سینه به بازیکن هم تیمی
Close-Outنوعی حرکت دفاعی است که در آن مدافع فاصله اش با مهاجم را به حداقل رسانده و به او فشار می آورد
Coast to Coastبه حرکت بازیکن به تنهایی از زمین دفاع به زمین حمله و کسب امتیاز توسط وی گفته می شود
Collapsing Defenseاستراتژی دفاعی که مدافع یا مدافعان یار خود را رها کرده و فقط از حلقه دفاع می کنند . (مانع نفوذ حریف به سمت سبد می شوند)
Combo Guardبازیکنی که می تواند هم در پست 1 و هم در پست 2 بازی کند . (پست 1 گارد راس و پست 2 گارد شوتزن نام دارد)
Continuity Offenseنوعی حمله که شامل : پاس دادن ، کات کردن ، حرکات بدون توپ و پیک دادن های زیاد می باشد و هدف آن شوت کردن توپ بدون مزاحمت خاص دفاعی می باشد
Cornermanبه بازیکنی که در پست فروارد کوچک و فروارد قدرتی بازی می کند ، گفته می شود
Crash the Boardsاصطلاحی است که به معنای ریباند کردن می باشد
Crossover Dribbleرکتی در بسکتبال است که بازیکن دریبل زننده با تعویض دست یا عبور توپ از جلو یا میان پاهای خودش انجام می دهد
Crunch Timeلحظات حساس بازی
Cutحرکت (بُرش) بدون توپ یا با توپ به سمت حلقه
D
Dead-Ball Foulخطایی که در جریان مسابقه انجام نشود . (در زمانی رخ دهد که توپ در جریان نیست مثلا در زمان وقت استراحت)
Defensive Player Of The Yearبهترین مدافع سال (این عنوان توسط NBA هر فصل به بهترین بازیکنی که تاثیر زیادی در تیمش در نقش دفاعی داشته است اعطا می شود)
Defensive Ratingمقدار امتیازی که دفاع یک تیم به طور متوسط از هر 100 موقعیت دریافت کرده است
Defensive Reboundریباند (بر روی حلقه ی خودی)
Defensive Win Shares یا DWSبردهایی که یک بازیکن برای تیمش به دلیل دفاع خوبش کسب کرده است
Deny The Ballتکنیک دفاعی برای جلوگیری از رسیدن توپ به بازیکن مهاجم مورد نظر
Dipsy-dooبرای توصیف کردن شوت ، سه گام و یا دانک های آسان که بدون حضور دفاع انجام می شود از این عبارت استفاده می شو
Dirty Workکارهایی که پایبند به اصول اخلاق و ورزش دوستانه نیستند ولی در جریان بازی تاثیر مستقیم دارند . مثلا کارهایی مانند پیک های پیاپی یا اذیت کردن حریف توسط یک بازیکن نه چندان ستاره
Disabled Player Exceptionاستثنا (قانون می باشد) که به تیم اجازه می دهد بازیکنی جدید را جایگزین بازیکن تیم بکند (هنگامی که او قادر به بازی در ادامه فصل نمی باشد) ممکن است قادر نبودن او به بازی دلایل مختلف مانند مصدومیت ، مرگ و ... داشته باشد
Dishاصطلاحی در بین بازیکنان بسکتبال که همان معنی Assist (پاس منجر به گل) را دارد
Disqualification یا DQ اخراج از زمین به دلیل تجاوز از محدوده خطاهای فردی (اصطلاحا در ایران به آن دیسکالیفه می گویند)
Double Dribbleتخلفی که بازیکن دریبل خود را قطع کند و دوباره مشغول به دریبل زنی شود . (در ایران به آن دَبل می گویند)
Double Foulهنگامی رخ می دهد که داور برای هر دو بازیکن درگیر ، اعلام خطا می کند . این خطاها معمولا هنگام درگیری های لفظی اعلام می شود
Double Pumpگول زدن مدافع با انجام دو بار حرکت Fake (گول زدن) قبل از انجام شوت . (این حرکت بیشتر مختص به Kobe Bryant است)
Double Teamدفاع کردن مهاجم توسط دو مدافع
Double-Doubleهنگامی که بازیکن در 2 فاکتور مهم در بسکتبال (امتیاز ، پاس منجر به امتیاز ، ریباند ، توپ ربایی یا بلاک شات) حداقل 10 واحد به دست بیاورد اصطلاحا Double-Double کرده است
Downtownاصطلاح است و به منطقه ی 3 امتیازی در زمین بسکتبال گفته می شود
Dribbleحرکت بازیکن همراه با توپ (دریبل زدن)
Dribble Drive Motionمهاجم به سمت حلقه حرکت می کند و با توجه به عکس العملی که دفاع نشان می دهد تصمیم می گیرد که به سمت حلقه اقدام کند یا پاس بدهد که عموما پاس می دهد .
Drop Stepحرکتی از خانواده ی Post Move است
Dunkاسلم دانک (حرکتی که بازیکن به همراه توپ به سمت حلقه پریده و توپ را وارد سبد می کند و دستش نیز با حلقه تماس پیدا می کند)
E
Efficiencyآماری که تاثیرگذاری یک بازیکن در یک مسابقه را نشان می دهد . فرمول به دست آوردن Efficiency : امتیاز+ریباند+پاس منجر به امتیاز+ توپ ربایی +بلاک شات منهای پرتاب های گل نشده ، پرتاب های آزاد گل نشده و Turn Over ها
Ejectionاخراج مستقیم از زمین بازی به دلایلی مانند درگیری های فیزیکی ، اهانت به داور و بازیکنان و ...
Euro Stepبه صورتی که یک گام را در یک جهت و گام دیگر را در جهت دیگر بر می داریم و به Side Step نیز مشهور است . (در فارسی اصطلاحا به آن سه گام متغیر گفته می شود)
F
Fadeawayبرای جلوگیری از بلاک شدن شوت انجام می شود . در این حرکت بازیکن هنگام اقدام ، روی هوا ، عقب تر می پرد
Fast Breakضد حمله
Field Goalاقدام گل شده
Field Goal Percentageدرصد اقدام های گل شده
Flagrant Foulخطایی که به دلیل برخورد فیزیکی یا ... به بازیکن داده شود و جریمه ی آن 2 پرتاب آزاد به اضافه ی مالکیت توپ در موقعیت حمله خواهد بود
Flex Offenseحمله به صورت پیک های پی در پی و خالی شدن مهاجمان . از این حمله به عنوان بهترین حالت در مقابل دفاع های یارگیری یاد می شود
Floppingتمارض برای گرفتن خطا
Foulخطای بسکتبال
Foul Lineخطی است رو به روی حلقه که بازیکنان برای این که پرتاب آزاد انجام دهند ، باید پشت آن بایستند
Foul Troubleنوعی اصطلاح است و به بازیکنی گفته می شود که در طول بازی خطاهای شخصی بالایی دارد و امکان دیسکالیفه شدن او از بازی بسیار زیاد است (اصطلاحا بازیکن خشنی است)
Four-Point Playاصطلاحی در بسکتبال می باشد بدین معنی که بر روی بازیکنی که پرتاب 3 امتیازی انجام می دهد خطا شود و آن پرتاب وارد سبد گردد . در این صورت 3 امتیاز او قبول و 1 پرتاب آزاد نیز انجام خواهد داد
Free Agentبازیکن آزاد در زمینه ی نقل و انتقالات که هیچ قراردادی با هیچ تیمی ندارد
Free Throwپرتاب آزاد که هر پرتاب فقط 1 امتیاز دارد
Free Throw Attemptsتعداد پرتاب های آزاد اقدام شده در یک بازی
Front Courtنیمه ی مقابل زمین
Full-Court Pressتحت فشار قرار دادن تیم حریف از زمین دفاعی خودشان برای تصاحب توپ
Finger Rollنام حرکتی در بسکتبال است (سه گامی که به صورت مغزی وارد سبد شود یعنی بدون استفاده از تخته)
G
Give-And-Goنام حرکتی در بسکتبال است که طی آن بازیکن حمله به هم تیمی خود پاس می دهد و بلافاصله به سمت حلقه بُرش انجام می دهد و همان هم تیمی به او پاس می دهد و بازیکن توپ را دریافت می کند
Glass Cleanerنوعی اصطلاح است و به بازیکنی گفته می شود که قدرت ریباند بسیار بالایی داشته باشد
Goaltendingاگر مدافع پس از اقدام شدن توپ و هنگامی که توپ سیر نزولی را در پیش دارد ، روی آن اثر بگذارد ، گل قبول است و امتیاز محسوب می شود . (حتی اگر توپ با وجود آن اثرگذاری وارد حلقه نشود)
Guardاز پست های بسکتبال است و شامل دو پست Point Guard و Shooting Guard می شود
H
Hack-A-Shaqروشی که در آن یک تیم ، با انجام خطاهای زیاد در طول بازی روی بازیکنی که پرتاب های آزاد ضعیفی دارد ، سعی در خراب کردن موقعیت های حریف دارند . این استراتژی روی بازیکنانی مانند Omar Asik ، Dwight Howard ، Shaquille Oneal و DeAndre Jordan که پرتاب های پنالتی ضعیفی دارند صورت گرفته است .
Halfcourt Offenseتیم حمله ، سیستم خود را از نیمه ی زمین آغاز کند
Halfcourt Trapنوعی دفاع در نیمه ی زمین است که دفاع سعی در بر هم زدن سیستم حمله دارد
Halftimeبین دو کوارتر اول و دو کوارتر آخر بازی (Halftime به مدت 10 دقیقه می باشد)
Hand-Checkingاستفاده ی مدافع از دستانش برای دفاع کردن مهاجم (البته در بیشتر مواقع منجر به خطا می شود)
Hang Timeمقدار زمانی که بازیکنی در حین انجام حرکت اسلم دانک روی هوا می ماند
Held Ballوقتی که 2 بازیکن از دو تیم ، توپ را در دست دارند و برای گرفتن آن تلاش می کنند و عموما منجر به Jump Ball می شود
Help-Side Defenseهنگامی که مدافع به همراه هم تیمی اش ، مهاجم را دفاع می کنند . (در واقع نوعی کمک به هم تیمی می باشد)
High Postپست آپ ، دور از حلقه
Hook Shotنوعی حرکت در بسکتبال که در ایران نیز اصطلاحا به آن هوک گفته می شود
J
Jump Ballبین طرفین که در ایران به همان جامپ بال شناخته می شود
Jump Shotشوت زدن به سمت حلقه همراه با پرش
Keyمحوطه ی مستطیل شکل زمین بسکتبال که با رنگی جدا مشخص می شود . بازیکنان مهاجم که در حال حمله به سمت سبد حریف هستند ، تنها 3 ثانیه حق ماندن در این ناحیه را دارند و در صورت بیرون نرفتن از مستطیل در این مدت ، تخلف 3 ثانیه از آن ها گرفته می شود
Kickingضربه زدن به توپ بسکتبال با پا
Lane Violationاگر بازیکنی که باید پرتاب آزاد را اقدام کند ، هنگام اقدام و قبل از رها شدن توپ از دستانش از خط پرتاب (Lane) جلوتر بیایند یا پایشان روی خط باشد ، این تخلف اعلام می شود
Lay-inنوعی شوت در بسکتبال است که طی آن ، بازیکن شوت خود را طوری رها کند که مستقیم وارد حلقه شود . (این حرکت بسیار شبیه به Lay-up است اما تفاوت اساسی آنها این است که در Lay-up از تخته برای کسب امتیاز استفاده می شود اما در Lay-in توپ به طور مغزی وارد سبد می شود)
Lay-Upنوعی شوت در بسکتبال (سه گام) که طی آن بازیکن نزدیک به حلقه با برداشتن 2 گام و پرش ، معمولا توپ را به وسیله ی تخته تبدیل به امتیاز می کند
Loose-Ball Foulاین خطا زمانی رخ می دهد که هیچ کدام از دو تیم کنترلی بر توپ ندارند (مثلا در اکثر مواقع این خطا در هنگام ریباند اتفاق می افتد)
Lotteryنام سیستمی در NBA است که تکلیف تیم های شرکت کننده در Draft و ترتیب انتخاب کردن پیک هایشان را مشخص می کند . در Lottery تیم هایی شرکت می کنند که به مرحله ی PlayOffs راه نیافته باشند
Low Postپست آب ، نزدیک به حلقه
M
Man To Man Defenseنوعی استراتژی دفاعی است که در آن هر بازیکن مدافع ، یک بازیکن مهاجم را زیر نظر دارد و کاملا همراه اوست
Minutes Per Gameمیانگین حضور یک بازیکن در زمین بسکتبال در طول فصل . (مثلا در یک بازی 30 دقیقه در بازی بوده است ، در بازی دیگری 25 دقیقه تا آخر و سپس میانگین این دقایق در طول فصل گرفته می شود و این آمار حاصل می شود)
Motion Offenseنوعی استراتژی حمله که متکی بر بازیکنان و مهارت هایشان و گردش توپ است
Match-Up Zone Defenseنوعی استراتژی دفاعی می باشد که در آن بازیکنان ابتدا در موقعیت مشخصی قرار گرفته اند و دفاع اصطلاحا یارگیری است اما به محض ورود مهاجم به محوطه ی دفاعی آنها ، دفاع Man To Man می شود
N
National Basketball Association یا NBAاتحادیه ملی بسکتبال آمریکا ؛ این اتحادیه نخستین برگزار کننده ی مسابقات لیگ بسکتبال در آمریکا بوده است . در حال حاضر 30 تیم در لیگ این اتحادیه بازی می کنند که 29 تای آنها از آمریکا و یکی از کانادا می باشد
Nellie Ballنوعی استراتژی حمله می باشد که برای اولین بار توسط Don Nelson ابداع شد . این استراتژی بر پایه ی سرعت و قربانی کردن اندازه برای ایجاد عدم تطابق می باشد. در این استراتژی بازیکنان کوچک تر (از لحاظ قد و جثه) فرصت های زیادی برای اقدام 3 امتیازی پیدا می کنند
O
Offensive Foulبرخورد بازیکن مهاجم با بازیکن مدافع به نحوی که بازیکن مدافع ضربه ببیند ، (عموما روی زمین بیفتد) نوعی تخلف محسوب می شود هر چند که این تخلف در مجموع خطاهای تیمی لحاظ نمی شود
Offensive Four Factorsچهار فاکتور مهم که به تیم های NBA کمک می کنند تا از زمین مسابقه برنده خارج شوند . شوت زدن به سمت حلقه (40 درصد) ، Turn Over ها (25 درصد) ، ریباند ها (20 درصد) و پرتاب های آزاد . (15 درصد) . توجه کنید که درصدهای مقابل این چهار فاکتور ، میزان تاثیرگذاری هر کدام است
Offensive Ratingنوعی معیار استاندارد است برای محاسبه ی مقدار امتیازاتی که یک بازیکن به طور میانگین در 100 موقعیت حمله ی تیمش به دست می آورد
Offensive Rebound Percentageمقدار ریباند های یک بازیکن از روی حلقه ی حریف به طور میانگین . (درصد ریباند های حمله ی یک بازیکن)
Offensive Reboundریباند حمله (از روی حلقه ی حریف)
Offensive Win Shares یا OWSبردهایی که یک بازیکن برای تیمش به علت حمله ی خوبش کسب کرده است
On The Benchبه بازیکنی از یک تیم گفته می شود که در جریان بازی نیست. (روی نیمکت حضور دارد) ؛ گاهی نیز به بازیکنانی که به ندرت فرصت بازی می یابند نیز گفته می شود
Out Of Boundsمکان هایی که بیرون از محوطه ی اصلی زمین بسکتبال هستند
Outlet Passپاسی که داده می شود تا سریعا یک ضد حمله شکل بگیرد . معمولا بازیکنان فروارد یا سنتر این پاس را به بازیکنان گارد می دهند تا آنها با اتکا بر سرعتشان بتوانند سریع کسب امتیاز کنند
Over The Limitقانونی در بسکتبال است که به هر تیم اجازه می دهد تا در هر کوارتر به طور مجزا بتواند چهار یا بیشتر از آن ، خطای تیمی انجام دهد
Over Timeهنگامی که بازی در پایان وقت های قانونی با نتیجه ای مساوی به پایان برسد ، 5 دقیقه وقت اضافه اعطا می شود تا دو تیم بازی خود را از سر بگیرند و تکلیف برنده معلوم شود و اگر بازم هم در Over Time نتیجه مساوی شد ، Over Time دوم آغاز خواهد شد و این روال ادامه خواهد داشت
P
Pace Factorیکی از فاکتورهای مهم برای محاسبه ی موقعیت های یک تیم در هر بازی می باشد . موقعیت های بیشتر بدین معناست که بازی Pace بیشتری دارد . Pace در فارسی به معنای سرعت و تندی می باشد
Penaltyحالتی در بسکتبال که در آن یکی از تیم ها در یک کوارتر بیشتر از 4 خطای تیمی انجام داده باشد . (یا بیشتر از 3 خطا در زمان های Over Time)
Perimeterمنطقه ای کلی که کمی از منطقه ی Key دورتر است ولی به خط 3 امتیازی نمی رسد . شوت هایی که در این منطقه ها زده می شوند اغلب به عنوان Mid-Range Shot شناخته می شوند . کلمه ی Preimeter خود به معنی پیرامون و محیط است
Personal Foulاین خطا زمانی گرفته می شود که یک بازیکن اقدام به تخلفی کند که مانع حرکت ، کسب امتیاز یا سایر فعالیت های بازیکن حریف شود
Pickنام حرکتی در بسکتبال است که در آن یک بازیکن سعی می کند تا در شرایط حمله ، با سد کردن راه بازیکنی که هم تیمی اش را دفاع می کند ، شرایط را برای کسب امتیاز و حرکت او باز نماید
Pick & Rollنام یک استراتژی در حمله است که در آن بازیکنی که Pick را قرار داده است به سرعت Cut را انجام داده و به اصطلاح Roll می کند . سپس توپ را از بازیکنی که برایش Pick گذاشته می گیرد و به راحتی از فضای خالی برای کسب امتیاز استفاده می کند
Pivotحرکتی در بسکتبال است که برای رد کردن مدافع استفاده می شود (چرخش)
Player Efficiency Rating یا PERمیانگین تاثیرگذاری یک بازیکن که توسط آمار و ارقامی که نزد NBA محفوظ است محاسبه می شود . اغلب بازیکنانی که از لحاظ این آمار در سطح بالاتری باشند ، شانس زیادی برای کسب عنوان MVP دارند
Pointامتیاز
Point Guardنام یکی از پست های بسکتبال می باشد
Points Per Field Goal Attemptsنوعی محاسبه ی پیشرفته در بسکتبال است که یه منظور میزان تاثیرگذاری امتیازات یک بازیکن در بازی صورت می گیرد . بنابراین بازیکنانی که بهترین استفاده را از شوت های دو امتیازی یا 3 امتیازی خود می کنند ، از امتیاز بالاتری برخوردارند
Points Per Gameمیانگین امتیازات یک بازیکن در طول یک فصل
Possessionموقعیت در بسکتبال
Post Upبازی پست آپ (بازی که پشت به حلقه انجام می شود) که معمولا بازیکنان پست های 4 و 5 در آن مهارت زیادی دارند
Posterizeنوعی اصطلاح در بسکتبال است و به حرکتی گفته می شود که در آن یک بازیکن از روی بازیکن حریف با قدرت اسلم دانک انجام دهد و این حرکت آنقدر زیبا و جذاب باشد که بتواند به عنوان پوستر در دیوار اتاق هواداران آن تیم و بازیکن ، زده شود
Power Forwardنام پستی در بسکتبال
Pump Fakeنام یک حرکت تهاجمی در بسکتبال است که در آن بازیکنی که صاحب توپ می شود (پاس می گیرد) با انجام یک گول بدون رها کردن توپ از دستانش ، مدافع را گول می زند و او برای بلاک کردن توپ به هوا می پرد . در این شرایط بازیکن می تواند به راحتی نفوذ کند و امتیاز بگیرد
Putbackحرکتی که در آن یک بازیکن شوتی را به سمت سبد اقدام کند و آن شوت گل نشود و بازیکن دیگر با یک ریباند حمله ، سریعا آن را وارد حلقه کند
Q
Quadruble-Doubleاگر یک بازیکن در 4 فاکتور مهم بسکتبال (امتیاز ، ریباند ، پاس منجر به امتیاز ، توپ ربایی و بلاک شات) حداقل 10 واحد کسب نماید اصطلاحا Quadruble-Double کرده است .
Quarterبازی بسکتبال، در چهار تایم برگزار می شود که بر هریک از این تایم ها، Quarter می گویند.
R
Reboundدر اختیار گرفتن مالکیت توپ، بعد از عدم موفقیت در به ثمر رساندن امتیاز
Rebound Percentageمیانگین تعداد ریباندهایی که یک بازیکن هنگام حضورش در زمین به دست می آورد
Rejectedنوعی اصطلاح است و هنگامی به کار برده می شود که بازیکن مهاجم توسط بازیکن مدافع بلاک شات شود
Restricted Areaمنطقه ی نیم دایره ی زیر حلقه ی بسکتبال به این نام مشهور است . در این منطقه بازیکن مدافع نمی تواند هیچ شارژی از مهاجم بگیرد
Reverse Lay-Upنوعی سه گام که پشت به حلقه انجام می شود (بازیکن در جهت عرضی به سمت حلقه سه گام می رود)
Role Playerبازیکنی که جزو یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان تیمش باشد (بازیکن کلیدی)
S
Screenنام نوعی استراتژی حمله است که در آن یک بازیکن سعی می کند هم تیمی اش را در موقعیت مناسب و به دور از بازیکنی که قرار است او را دفاع کند قرار دهد . ( بازیکنی که Screen را انجام می دهد یا در جلو و یا در پشت بازیکن مدافعی که هم تیمی اش را دفاع می کند می ایستد تا او فضای حرکت داشته باشد)
Second Chance Pointsنوعی عبارت در بسکتبال است و هنگامی به کار برده می شود که تیمی در موقعیت حمله باشد و بازیکنی از این تیم ، به سمت حلقه اقدام کند و اقدامش وارد سبد نشود اما بازیکنان دیگر همان تیم ، دوباره توپ را ریباند کرده و تیم را باز در موقعیت حمله نگه داشته و مجدداً بازیکنی اقدام به شوت کند اگر گل شود یا بر روی او خطا انجام شود ، امتیاز او یا پرتاب های آزادش ، جزو امتیازات شانس دوم محسوب می شود
Set Shotشوتی که بدون پرش به سمت حلقه اقدام شود
Shooting Guardنام یکی از پست های بسکتبال که بازیکن این پست، قدرت شوت بهتر در مناطق مختلف زمین را دارد
Shot Clockوقت معینی که به هر تیم داده می شود تا در حمله بتواند کسب امتیاز کند . ( در NBA ، زمان بیست و چهار ثانیه و در NCAA ، زمان سی و پنج ثانیه است )
Sixth Manبهترین بازیکن روی نیمکت ذخیره های یک تیم که نسبت به سایر بازیکنان ذخیره، زمان بیشتری را برای بازی در اختیار دارد
Small Forwardنام یکی از پست های بسکتبال که این بازیکن تمام مهارت های یک بازیکن کامل را در اختیار دارد
Small Ballنوعی از سبک های بازی است که در آن مهمترین عامل ، سرعت و شوت 3 امتیازی می باشد . برای ایجاد این سبک بازی در زمین ، مربیان معمولا از سه گارد در بازی استفاده می کنند یا بازیکن پست سنتر خود را بیرون می کشند
Stealتوپ ربایی
Steal Percentageدرصد قطع شدن موقعیت های حمله ی حریف توسط یک بازیکن که با توپ ربایی این کار را انجام داده است
Steal Per Gameمیانگین تعداد توپ ربایی های یک بازیکن در طول یک فصل
Stripped Ballبه هر توپی که یک بازیکن بتواند از بازیکن دیگر بدزد ، Stripped Ball گفته می شود
Swingmanبه بازیکنی گفته می شود که به طور موثر بتواند هم در پست گارد شوتزن (2) و هم در پست فروارد کوچک (3) ، بازی کند
Swishشوتی که بدون برخورد با حلقه یا تخته ، مستقیما وارد سبد شود را اصطلاحا با کلمه ی Swish می شناسند
T
Team Foulمجموع خطاهای یک تیم
Technical Foulخطای غیر ورزشی ؛ این خطا هم می تواند از بازیکنان گرفته شود و هم از مربيان ؛ جریمه ی آن نیز سکوت پرتاب آزاد و مالکیت توپ در موقعیت حمله خواهد بود
The Paintمنطقه ی مستطیل شکل زمین بسکتبال که در داخل منطقه ی Key قرار دارد
Three Point Field Goalپرتاب 3 امتیازی
Three Point Field Goal Percentageدرصد پرتاب های موفق 3 امتیازی یک بازیکن
Three - Second Violationتخلف سه ثانیه ؛ هنگامی که بازیکن مهاجم بیشتر از سه ثانیه در منطقه ی Key که به رنگ متفاوت نسبت به زمین رنگ شده است ، بایستد ، این تخلف از او گرفته خواهد شد
Ticky- Tacky Foulفول بی مورد و بی اثر که تاثیری بر حرکت مهاجم ندارد
Time Outوقت استراحت که مربیان می توانند آن را درخواست کنند
Total Rebound Percentageمیانگین تعداد ریباندهایی که یک بازیکن یا تیم در هر بازی در طول یک فصل به دست آورده است
Transition Offenseضد حمله
Travelingتخلف گام های اضافه ؛ به آن رانینگ نیز گفته می شود
Tripple - Doubleهرگاه یک بازیکن بتواند در سه فاکتور مهم بسکتبال ( امتیاز، پاس منجر به امتیاز، توپ ربایی و بلاک شات ) حداقل 10 واحد کسب نماید
Turn Overاز دست دادن موقعیت حمله تیم توسط یک شخص
Turn Over Percentageدرصد Turn Over های یک بازیکن
Turn Overs Per Gameبازیکن ترکیبی ؛ بازیکنی که قادر باشد تا در پست های مختلف بسکتبال بازی کند اما شاید تمام شرایط فیزیکی و مهارتی را برای بازی تنها در یک پست نداشته باشد
Twin Towersهنگامی که دو بازیکن معمولا با قد بالای دو متر و سیزده سانتی متر در کنار هم در ترکیب ، به عنوان فروارد قدرتی و سنتر بازی می کنند ، آنها را این با این اصطلاح معرفی می کنند
Z
Zone Defenseیک نوع استراتژی در دفاع که بازیکنان، به جای یارگیری، منطقه ای از زمین را برای جلوگیری از نفوذ تیم مقابل پوشش می دهند
تهیه و تنظیم توسط : کوروش بختیاری