تاریخخانهزمان / نتیجهAwayهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۴ ۱۷:۳۰:۲۴تیر ۱۳, ۱۳۹۴Miami_Heat_Logo Miami Heat92 - 76Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۴ ۱۹:۳۰:۴۴تیر ۱۳, ۱۳۹۴Detroit_Pistons_logo Detroit Pistons76 - 87Orlando_magic_logo Orlando Magic Whiteهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۴ ۲۱:۳۰:۴۲تیر ۱۳, ۱۳۹۴Orlando_magic_logo Orlando Magic Blue75 - 74url Los Angeles Clippersهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۴ ۲۳:۳۰:۰۰تیر ۱۳, ۱۳۹۴1926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornets74 - 76Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۵ ۰۲:۳۰:۱۸تیر ۱۴, ۱۳۹۴25169250_BG1 Memphis Grizzlies81 - 73Logo Brooklyn Netsهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۵ ۲۱:۳۰:۲۸تیر ۱۴, ۱۳۹۴url Los Angeles Clippers69 - 77Detroit_Pistons_logo Detroit Pistonsهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۶ ۰۱:۳۰:۴۸تیر ۱۵, ۱۳۹۴Logo Brooklyn Nets70 - 71Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۶ ۲۱:۳۰:۲۴تیر ۱۵, ۱۳۹۴Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers76 - 85Orlando_magic_logo Orlando Magic Whiteهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۶ ۲۳:۳۰:۳۸تیر ۱۵, ۱۳۹۴Orlando_magic_logo Orlando Magic Blue65 - 73Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۰۱:۳۰:۲۴تیر ۱۶, ۱۳۹۴Detroit_Pistons_logo Detroit Pistons73 - 78Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۰۳:۳۰:۰۶تیر ۱۶, ۱۳۹۴phila Philadelphia 76ers76 - 741280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۰۵:۳۰:۵۴تیر ۱۶, ۱۳۹۴Boston_Celtics_Logo Boston Celtics82 - 100Utah_Jazz_logo_2010_new_look.svg Utah Jazzهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۱۶:۲۸:۳۳تیر ۱۶, ۱۳۹۴25169250_BG1 Memphis Grizzlies79 - 751926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۲۱:۳۰:۵۲تیر ۱۶, ۱۳۹۴Orlando_magic_logo Orlando Magic Blue71 - 7325169250_BG1 Memphis Grizzliesهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۷ ۲۳:۳۰:۲۸تیر ۱۶, ۱۳۹۴Logo Brooklyn Nets55 - 641926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornets
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ ۰۱:۳۰:۲۷تیر ۱۷, ۱۳۹۴Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner63 - 80url Los Angeles Clippersهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ ۰۳:۳۰:۱۶تیر ۱۷, ۱۳۹۴Boston_Celtics_Logo Boston Celtics62 - 76phila Philadelphia 76ers
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ ۰۵:۳۰:۵۳تیر ۱۷, ۱۳۹۴1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs70 - 72Utah_Jazz_logo_2010_new_look.svg Utah Jazz
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ ۲۱:۳۰:۰۱تیر ۱۷, ۱۳۹۴Orlando_magic_logo Orlando Magic White 21:30:01۲۱:۳۰1926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۸ ۲۳:۳۰:۴۴تیر ۱۷, ۱۳۹۴Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers65 - 90Detroit_Pistons_logo Detroit Pistons
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۹ ۰۱:۳۰:۰۳تیر ۱۸, ۱۳۹۴url Los Angeles Clippers85 - 87Miami_Heat_Logo Miami Heat
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۹ ۲۱:۳۰:۳۰تیر ۱۸, ۱۳۹۴Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers91 - 85Orlando_magic_logo Orlando Magic Blue
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۰۹ ۲۳:۳۰:۱۵تیر ۱۸, ۱۳۹۴Logo Brooklyn Nets 23:30:15۲۳:۳۰Orlando_magic_logo Orlando Magic Whiteهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۰ ۰۱:۳۰:۳۴تیر ۱۹, ۱۳۹۴Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner81 - 8725169250_BG1 Memphis Grizzlies
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۰ ۰۳:۳۰:۰۶تیر ۱۹, ۱۳۹۴Boston_Celtics_Logo Boston Celtics85 - 711280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۰ ۰۵:۳۰:۱۱تیر ۱۹, ۱۳۹۴phila Philadelphia 76ers 05:30:11۰۵:۳۰Utah_Jazz_logo_2010_new_look.svg Utah Jazzهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۱ ۰۱:۳۰:۴۵تیر ۲۰, ۱۳۹۴DLS منتخب D-League104 - 111HOUSTON-ROCKETS Houston Rockets
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۱ ۰۳:۳۰:۳۳تیر ۲۰, ۱۳۹۴minnesota Minnesota Timberwolves81 - 68la-lakers2 Los Angeles Lakers
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۱ ۰۵:۰۰:۵۴تیر ۲۰, ۱۳۹۴Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers74 - 98Orlando_magic_logo Orlando Magic Blue
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۲ ۰۴:۳۰:۵۹تیر ۲۱, ۱۳۹۴Boston_Celtics_Logo Boston Celtics85 - 76Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۲ ۰۵:۰۰:۳۱تیر ۲۱, ۱۳۹۴Logo Brooklyn Nets76
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۲ ۰۵:۰۰:۵۸تیر ۲۱, ۱۳۹۴la-lakers2 Los Angeles Lakers68 - 60phila Philadelphia 76ers
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۳ ۰۱:۰۰:۲۹تیر ۲۲, ۱۳۹۴phoenix-suns Phoenix Suns 01:00:29۰۱:۰۰HOUSTON-ROCKETS Houston Rocketsهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۳ ۰۷:۰۰:۵۷تیر ۲۲, ۱۳۹۴phila Philadelphia 76ers76 - 85Boston_Celtics_Logo Boston Celtics
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۳ ۲۲:۰۲:۲۷تیر ۲۲, ۱۳۹۴url Los Angeles Clippers100 - 101Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۳ ۲۳:۰۰:۲۵تیر ۲۲, ۱۳۹۴url3 Cleveland Cavaliers 23:00:25۲۳:۰۰bucks Milwaukee Bucksهایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۴ ۰۵:۰۰:۴۶تیر ۲۳, ۱۳۹۴la-lakers2 Los Angeles Lakers 05:00:46۰۵:۰۰latest New York Knicks
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۴ ۰۶:۳۰:۵۴تیر ۲۳, ۱۳۹۴toronto-raptors Toronto Raptors15000 - 32655HOUSTON-ROCKETS Houston Rockets
هایلایت ها
۲۰۱۵-۰۷-۱۵ ۰۳:۳۰:۰۶تیر ۲۴, ۱۳۹۴Miami_Heat_Logo Miami Heat 03:30:06۰۳:۳۰Boston_Celtics_Logo Boston Celticsهایلایت ها