دانلود ویدئوی مربوط به این مقاله

Delimit the passing lane

ارزیابی کردن و تعیین حدود مسیر پاس

در این کلیپ می بینیم که LeBron James در زمان مالکیت توپ با تصمیم های هوشمندانه و به موقع وهمچنین رهایی از درگیری های بعدی ، به بازیکنانی که در سمت دیگر زمین یا به اصطلاح سمت ضعیف و در نقاط بازی قرار گرفته اند پاس می دهد. (اکثرا بیرون محوطه ۳ امتیازی و به اصطلاح Skip pass).

این نوع پاسکاری تیمی اصطلاحا Passing out of traffic نام دارد که از منطقه شلوغ و یا حتی قبل از شلوغ شدن انجام میگیرد و در نهایت این نوع بازی در یک مقطع از زمان حمله اصطلاحا Long passing play نام دارد.که در این نوع بازی تیمی و به دنبال آن تعویض بلافاصله منطقه بازی ، فرصت مناسب برای بازیکن بعدی و توپ گیرنده ایجاد شده که در آن لحظه با فشار کمتر دفاعی میتواند اقدام به شوت و یا نفوذ به سمت حلقه نماید و موفق به کسب امتیاز شود.در این کلیپ می بینیم که James با تصمیم به اقدام این نوع پاس ، باعث می شود که هم تیمی های او پس از دریافت توپ ، با فشار دفاعی کمتر و اطمینان بیشتر جهت کسب امتیاز اقدام نمایند و همین مسئله در این بازی باعث شد تیم کلولند که در اقدام های متعدد ۳ امتیازی موفق بشوند.

نتیجه گیری :
نوع پاس : Skip pass  (پاس بلند و به سمت مخالف)
نوع پاسکاری تیمی :  Passing out of traffic   (پاسکاری از منطقه شلوغ و حتی قبل از شلوغ شدن)
نوع بازی در حمله :  Long passing play (بازی حمله با پاس های بلند)

هدف :
ایجاد موقعیت مطمئن حمله ای توسط بازیکن برای خود و یا هم تیمی با این دیدگاه و فلسفه بوده که یک بازیکن بسکتبال موقع حمله ، زمانی به اوج پختگی ، تسلط و مدیریت خواهد رسید که همیشه و همیشه دو عامل بسیار مهم را در خود تقویت نماید : ۱٫بازیسازی و بازیخوانی در زمان بدون مالکیت توپ با عوامل حمله ای مثل کات و … ۲٫تقویت سمت ضعیف زمین در زمان مالکیت توپ در شرایط مناسب.