دانلود ویدئوی مربوط به این مقاله

Dirk Nowitzki در لحظه حساس و دشوار اقدام به توپ ربایی James Harden می نماید.

در این کلیپ می بینیم که در ثانیه های پایانی بازی (مشخص شده با دایره آبی رنگ) و همچنین کمتر بودن مدت زمان مالکیت توپ به دست حمله (مشخص شده با دایره سبز رنگ) ، Nowitzki با یک تصمیم به موقع و هوشمندانه در این لحظه دشوار اقدام به توپ ربایی و خنثی نمودن گام مطمئن و رو به حلقه Harden می نماید که همین اقدام دفاعی در این لحظه و تغییر در روند بازی باعث برد تیم دالاس از تیم راکتز می گردد. نتیجه این بازی به سود ۸۸ بر ۸۶ به سود تیم Dallas خاتمه می یابد.

نتیجه گیری :

اقدام های دفاعی و حمله ای چه بصورت انفرادی و چه بصورت گروهی در لحظه های حساس و دشوار و بخصوص در ثانیه های پایانی بازی به یک اندازه ارزش دارند که در این کلیپ Nowitzki یک اقدام دفاعی بصورت انفرادی در ثانیه پایانی انجام می نماید.

هدف :

آموزش مهارت های دفاعی و حمله ای بصورت انفرادی و گروهی می بایست بسیار دقیق و بخصوص در سنین پایین صورت گیرد.