دانلود ویدئوی مربوط به این ویدئو

“Hand Position” is the third element of the Shooting Mechanic

در این کلیپ می بینیم که کایری اروینگ در یکی از لحظات حساس اواخر بازی بعد از شروع مجدد از خط زیر حلقه ، توپ را دریافت کرده و با تصمیم به موقع و بلافاصله تا قبل از رسیدن دفاع اقدام به یک شوت ۳امتیازی موفق می نماید و همین مسئله باعث اختلاف امتیاز در لحظات اواخر بازی در زمین تیم میزبان (دترویت) میگردد و در نهایت باتوجه به حساسیت بوجود آمده ، تیم کاوالیرز برنده میدان در زمین میزبان می شود.

*** نکته ای که در اقدام شوت اروینگ بسیار بسیار بسیار حائز اهمیت هست اینکه اروینگ بعداز دریافت توپ با دو دست و آماده سازی استایل شوت ، توپ را از محل نقطه دریافت که روبروی خطوط شانه ها بوده اصلا به سمت پایین جابجا ننموده و فرآیند اقدام شوت را از همان نقطه تا لحظه پرتاپ ادامه می دهد و همین مسئله باعث می شود که دست های دفاعی بازیکن دفاعی باتوجه به موقعیت بد قرارگرفتن آنها ، توان مقابله با اقدام شوت اروینگ نداشته باشد.***

(محل توپ گیری اروینگ که روبروی خطوط شانه ها بوده با دایره های زردرنگ و عدم جابجایی به سمت پایین با یک خط سبزرنگ زیر دو دایره زردرنگ کاملا مشخص شده و از طرفی موقعیت قرارگرفتن بد دست های دفاعی بازیکن دفاعی با دایره های آبی رنگ مشخص گردیده است)

تحلیل و بررسی جامع از فرآیند آماده سازی تا اقدام شوت اروینگ از لحظه دریافت تا پرتاب :

۱٫دریافت توپ یا به اصطلاح shooting off the catch (روبرو با دو دست- از طرف سمت قوی بدن با دست غیرشوتی- از طرف سمت ضعیف بدن با دست شوتی) که در این کلیپ بعلت اینکه دریافت از روبرو صورت گرفته یا به اصطلاح shooting hand in front به طبع لحظه دریافت می بایست با دو دست انجام گیرد.  

۲٫رعایت کامل موارد استایل شوت یا همان بلاک تاک (block-tuck) و این موارد همانطور که قبلا توضیح داده شده است
شامل :

الف……شکل گیری استایل شوت (مستقیم  با دو دست – غیرمستقیم با یک دست ) که در این کلیپ باتوجه به اینکه دریافت از روبرو و با دو دست صورت گرفته به طبع ، بلاک تاک می بایست همان لحظه دریافت بصورت مستقیم انجام شود.

ب……محل شکل گیری استایل شوت (میان شانه ها و گوش و یا روبروی خط شانه ها) که در این کلیپ محل دریافت توپ تقریبا روبروی خط شانه ها می باشد.

ج……مدت زمان شکل گیری استایل شوت (کمتر از ۰٫۶۸ ثانیه) که در این کلیپ باتوجه به شکل گیری مستقیم استایل شوت و محل شکل گیری مناسب و مهمترین آن عدم جابجایی توپ بعداز دریافت به سمت پایین باعث می شود که در کمترین زمان ممکن و مناسب آماده سازی استیل شوت انجام گیرد و در نهایت و به دنبال آن اقدام شوت موفق قبل دفاع شدن صورت بگیرد.

نتیجه گیری :
Hand position is the most misunderstood part of shooting.
بیشترین اشتباهات در پرتاب (شوت زدن) مربوط به “وضعیت دست” می باشد یا به نوعی می توان گفت سخت ترین بخش پرتاب ، مربوط به اصل “وضعیت دست ها” می باشد.

هدف :
آموزش اصول مکانیسم صحیح حرکتی در فرآیند شوت بخصوص در سنین پایین بسیار مهم می باشد!!!