دانلود با لينک مستقيم

Hand Position  (Catching – Early block tuck – Shooting )
وضعیت دست  (دریافت توپ – سریع تشکیل دادن بلاک تاک یا استیل شوت – شوت زدن)

در این کلیپ می بینیم که در صحنه های گوناگون ، بازیکنان متفاوت (Ricky Rubio, Stephen Curry, Damian Lillard و Kyrie Irving) در شرایط و لحظات حساس بازی پس از اینکه توپ را دریافت می کنند، با تصمیم به موقع و بلافاصله تا قبل از رسیدن بازیکن دفاعی اقدام به شوت ۳ امتیازی موفق می نمایند.

*** نکته ای که در اقدام شوت این بازیکنان بسیار کلیدی و حائز اهمیت هست اینکه بعداز دریافت توپ با دو دست و آماده سازی استایل شوت ، توپ را از محل نقطه دریافت که روبروی خطوط شانه ها ویا در اصل بین گوش و شانه ها بوده ، اصلا به سمت پایین جابجا ننموده و فرآیند اقدام شوت را از همان نقطه تا لحظه پرتاپ ادامه می دهد و همین مسئله باعث می شود که دست های دفاعی بازیکن دفاعی توان مقابله با اقدام شوت آنها را نداشته باشد.***

نتیجه گیری :

Ball high between ear and shoulder.

اصل محل شکل شکل گیری استایل شوت بین گوش و شانه هست.

نتیجه گیری :
آموزش اصول صحیح مکانیسم حرکتی در فرآیند شوت بخصوص در سنین پایین بسیار مهم می باشد.