دانلود کلیپ مربوط به این مقاله

(Offensive tools – Game spot) … (Ball Reversal / extra pass) … (Spacing)… (scoring)

(ابزارهای حمله ای – نقاط بازی)…(چرخش توپ/پاسکاری متعدد)… (فضاسازی)… (امتیازگیری)

در این کلیپ می بینیم که تیم Cleveland Cavaliers در برابر فشار دفاعی و دوندگی خوب تیم Detroit Pistons ، فلسفه حمله که همان “فضاسازی” بوده را با رعایت اجرای اصول ایجاد می نماید. لازمه اجرای اصول یک حمله تیمی جاگیری مناسب بازیکنان (game spot) و از طرفی بکار بردن به موقع و لازم ابزارهای حمله ای(give & Go -draw & kick – screen – cut) می باشد.

نتیجه گیری :

همانطور که در بالا اشاره شد فلسفه حمله ، فضاسازی می باشد و ایجاد این فضاسازی در برابر دفاع های مختلف و در شرایط حساس ، رعایت اصول خاص در برابر دفاع های گوناگون می باشد (اصول حمله علیه دفاع منطقه ای – اصول حمله علیه دفاع پرس) که قبلا به این اصول ها اشاره شده است! برای اجرای این اصول ها (علیه دفاع منطقه ای و پرس) می بایست جاگیری بازیکنان و ابزارهای حمله ای لازم انجام گردد.

باتوجه به اینکه دفاع تیمی در NBA ترکیبی از دفاع منطقه ای و پرس (موسوم به دفاع Match-up) می باشد بنابراین تیم Cavaliers جهت ایجاد فضای مناسب حمله ای ، رعایت اصول را بصورت ترکیبی اجرا می نماید که شاخص ترین آنها چرخش توپ و پاسکاری متعدد در نقاط بازی و به کمک ابزارهای حمله ای می باشد که در نهایت توپ به نقطه ای خارج از قوس ۳ امتیازی پاس داده میشود که در این لحظه بازیکن تیم Cavaliers تا رسیدن بازیکن دفاعی فرصت اقدام پیدا میکند که در نهایت با پرتاب یک شوت ۳ امتیازی موفق به کسب امتیاز در شرایط حساس تیمی میگردد.

هدف :
فلسفه حمله در بسکتبال فضاسازی هست و مهمترین عامل آن ، گرفتن تصمیم به موقع و لازم می باشد.