دانلود کلیپ مربوط به این مقاله

( پشت خط طولی زمین یا خط اوتی – پشت خط عرضی زمین یا خط پایه ای زیرحلقه)

Out-Of-Bounds Plays : ( Sideline play – Baseline play )

در این کلیپ می بینیم که تیم Minnesota Timberwolves در زمان پایانی بازی (۳٫۵ ثانیه آخر بازی) مقابل تیم Portland ، از پشت خط اوتی با زیبایی تمام ، با انجام یک کار گروهی و در نهایت مهارت فردی موفق می شوند که با کسب ۲ امتیاز پایانی برنده بازی شوند.

نتیجه گیری :

در بازی بسکتبال شروع مجدد بازی در برخی زمانهای بازی بخصوص لحظات حساس ، دشوار و پایانی شامل اصول و قواعد خاصی می باشد که البته لازمه آن مهارت های مسلط فردی و تصمیم به موقع است.
شروع مجدد بازی در دو حالت ایجاد میگردد :

۱٫پشت خط طولی زمین و در نقاط مختلف آن (بستگی به اتفاق افتاده و تصمیم داور) ۲٫پشت خط پایه ای زیر حلقه و در نقاط مختلف آن (بستگی به اتفاق افتاده و تصمیم داور)
روشهای اجرایی شروع مجدد بازی در هر دو حالت به ۳ صورت انجام میگیرد :
۱٫Box Formation
به گونه ای است که وقتی یک بازیکن پشت خط که آن هم صاحب توپ می باشد ، چهار بازیکن دیگر از فضای بالای زمین بصورت یک چهارضلعی (با اشکال مختلف هندسی)که هر کدام از چهار بازیکن یک گوشه را تشکیل می دهند.
۲٫Stack Formation
به گونه ای است که وقتی یک بازیکن پشت خط که آن هم صاحب توپ می باشد ، چهار بازیکن دیگر از فضای بالای زمین بصورت نزدیک به هم و حتی در بعضی مواقع چسبیده به هم بوده که علاوه بر آن در این روش هر چهار بازیکن و یا تعداد کمتر میتوانند روی خط موازی خط اوتی زمین استقرار داشته باشند.
۳٫Wall Formation  
به گونه ای است که چهار بازیکن دیگر از فضای بالای زمین بر روی خط پنالتی و در کنار هم می ایستند که علاوه بر آن در این روش هر چهار بازیکن و یا کمتر میتوانند بر روی خط پنالتی مستقر شوند.

بعد از اسقرار در هر ۳ روش و پس از سوت شروع مجدد بازی توسط داور ، تیم حمله ای با اجرای تاکتیک های مختلف که در نهایت به آزاد شدن یک یا چند بازیکن منجلب میگردد و سپس بازیکن دریافت کننده توپ باتوجه به موقعیت استراتژیک زمانی و مکانی میتواند با بکارگیری مهارت های  فردی ، خود اقدام نماید و یا اینکه به بازیکن آزاد شده دیگری پاس دهد که در این وضعیت بستگی به نیاز تیم به ۲ یا ۳ امتیازی و حتی در بعضی مواقع خطا گرفتن از تیم حریف موفق به کسب نتیجه و حتی تا برنده شدن آن بازی ایجاد گردد.
در این کلیپ تیم Minnesota در ۳٫۵ ثانیه پایانی ، شروع مجدد از پشت خط اوتی را با روش Box انجام داده و از نکات قابل توجه و بسیار زیبا خالی نمودن منطقه پست بطور کامل و با مساحت قابل توجه (مشخص شده با دایره آبی رنگ) که در این وضعیت بازیکن سنتر تیم (Karl-Anthony Towns) مستقیم بعد از این کار گروهی از بازیکن پشت خط اوتی توپ را دریافت نموده و با تصمیم هوشمندانه و به موقع ، حرکت پست آپ انجام داده که در نهایت موفق به کسب امتیاز و پیروزی تیمش میگردد.

هدف :
مهارتهای فردی بازیکنان هم در حمله و هم در دفاع لازمه کار گروهی یک تیم می باشد و از طرفی تمامی مهارتهای دفاعی و حمله ای می بایست در راستای کار گروهی انجام گیرد.