تاریخخانهزمان / نتیجهAwayهایلایت ها
تاریخخانهزمان / نتیجهAwayهایلایت ها
2016-06-22 04:30:41تیر ۲, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors89 - 93url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-06-17 05:30:56خرداد ۲۸, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers115 - 101golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-06-14 05:30:02خرداد ۲۵, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers112 - 97golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-06-11 05:30:51خرداد ۲۲, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers97 - 108golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-06-09 05:30:55خرداد ۲۰, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers120 - 90golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-06-06 04:30:48خرداد ۱۷, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors110 - 77url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-06-03 05:30:43خرداد ۱۴, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors104 - 89url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-31 05:30:31خرداد ۱۱, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors96 - 88Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-29 05:30:55خرداد ۹, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner101 - 108golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-05-28 05:00:45خرداد ۸, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors87 - 113url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-27 05:30:50خرداد ۷, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors120 - 111Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-26 05:00:39خرداد ۶, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers116 - 78toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-25 05:30:17خرداد ۵, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner118 - 94golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-05-24 05:00:23خرداد ۴, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors105 - 99url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-23 04:30:21خرداد ۳, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner133 - 105golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-05-22 05:00:15خرداد ۲, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors99 - 84url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-20 05:00:50اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers108 - 89toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-19 05:30:46اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors118 - 91Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-18 05:00:29اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers115 - 84toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-17 05:30:16اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors102 - 108Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-16 00:00:01اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors116 - 89Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-05-14 04:30:26اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat103 - 91toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-13 05:00:40اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner113 - 991280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
2016-05-12 07:00:07اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors125 - 121Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-05-12 04:30:58اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors99 - 91Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-05-11 04:30:32اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs91 - 95Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-10 07:00:47اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers125 - 132golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-05-10 04:30:06اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat94 - 87toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-09 04:30:44اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner111 - 971280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
2016-05-09 00:00:39اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawks99 - 100url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-08 05:00:08اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers120 - 108golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-05-08 01:30:07اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat91 - 95toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-05-07 06:00:05اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner96 - 1001280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
2016-05-07 03:30:58اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawks108 - 121url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-05-06 04:30:39اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors96 - 92Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-05-05 04:30:32اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers123 - 98985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawksهایلایت ها
2016-05-04 07:00:24اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors110 - 99Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-05-04 04:30:29اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors96 - 102Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-05-03 06:00:54اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs97 - 98Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-05-03 03:30:51اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers104 - 93985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawksهایلایت ها
2016-05-02 04:30:12اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors89 - 84Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacersهایلایت ها
2016-05-02 00:00:11اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat106 - 731926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
2016-05-02 00:00:03اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors118 - 106Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-05-01 05:00:37اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs124 - 92Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-04-30 07:00:34اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers106 - 103url Los Angeles Clippersهایلایت ها
2016-04-30 04:30:08اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵1926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornets90 - 97Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-04-30 04:00:04اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers101 - 83toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-04-29 04:30:56اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۵Boston_Celtics_Logo Boston Celtics92 - 104985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawksهایلایت ها
2016-04-28 07:00:54اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors114 - 81HOUSTON-ROCKETS Houston Rocketsهایلایت ها
2016-04-28 06:30:50اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵url Los Angeles Clippers98 - 108Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-04-28 04:30:52اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat88 - 901926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
2016-04-27 05:30:48اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawks110 - 83Boston_Celtics_Logo Boston Celticsهایلایت ها
2016-04-27 02:30:25اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors102 - 99Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacersهایلایت ها
2016-04-26 07:00:00اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers98 - 84url Los Angeles Clippersهایلایت ها
2016-04-26 04:30:54اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵Dallas_Mavericks_logo Dallas Mavericks104 - 118Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-04-26 03:30:49اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵1926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornets89 - 85Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-04-25 05:00:42اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵Detroit_Pistons_logo Detroit Pistons98 - 100url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-04-25 02:30:24اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵Boston_Celtics_Logo Boston Celtics104 - 95985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawksهایلایت ها
2016-04-25 00:00:29اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵25169250_BG1 Memphis Grizzlies95 - 1161280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
2016-04-25 00:00:20اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵HOUSTON-ROCKETS Houston Rockets94 - 121golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-04-24 07:00:13اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazers96 - 88url Los Angeles Clippersهایلایت ها
2016-04-24 04:30:06اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵Dallas_Mavericks_logo Dallas Mavericks108 - 119Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-04-24 02:00:26اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵1926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornets96 - 80Miami_Heat_Logo Miami Heatهایلایت ها
2016-04-24 00:00:24اردیبهشت ۵, ۱۳۹۵Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers100 - 83toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-04-23 06:00:51اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵25169250_BG1 Memphis Grizzlies87 - 961280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spursهایلایت ها
2016-04-23 04:30:50اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵Boston_Celtics_Logo Boston Celtics111 - 103985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawksهایلایت ها
2016-04-23 03:30:48اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵Detroit_Pistons_logo Detroit Pistons91 - 101url3 Cleveland Cavaliersهایلایت ها
2016-04-22 06:00:26اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵HOUSTON-ROCKETS Houston Rockets97 - 96golden-state-warriors Golden State Warriorsهایلایت ها
2016-04-22 04:00:11اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacers85 - 101toronto-raptors Toronto Raptorsهایلایت ها
2016-04-22 03:30:05اردیبهشت ۳, ۱۳۹۵Dallas_Mavericks_logo Dallas Mavericks131 - 102Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thunerهایلایت ها
2016-04-21 07:00:26اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵url Los Angeles Clippers102 - 81Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-04-21 04:30:01اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers107 - 90Detroit_Pistons_logo Detroit Pistonsهایلایت ها
2016-04-21 03:30:58اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat115 - 1031926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
2016-04-20 06:00:04اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs94 - 6825169250_BG1 Memphis Grizzliesهایلایت ها
2016-04-20 03:30:48اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawks89 - 72Boston_Celtics_Logo Boston Celticsهایلایت ها
2016-04-19 07:00:37فروردین ۳۱, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors115 - 106HOUSTON-ROCKETS Houston Rocketsهایلایت ها
2016-04-19 04:30:27فروردین ۳۱, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner84 - 85Dallas_Mavericks_logo Dallas Mavericksهایلایت ها
2016-04-19 03:30:20فروردین ۳۱, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors98 - 87Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacersهایلایت ها
2016-04-18 07:00:44فروردین ۳۰, ۱۳۹۵url Los Angeles Clippers115 - 95Portland_Trail_Blazers_alternate_logo Portland Trail Blazersهایلایت ها
2016-04-18 04:30:28فروردین ۳۰, ۱۳۹۵1280px-San_Antonio_Spurs.svg San Antonio Spurs106 - 7425169250_BG1 Memphis Grizzliesهایلایت ها
2016-04-18 02:00:10فروردین ۳۰, ۱۳۹۵Miami_Heat_Logo Miami Heat123 - 911926_charlotte_hornets_-primary-2015 Charlotte Hornetsهایلایت ها
2016-04-18 00:00:22فروردین ۳۰, ۱۳۹۵url3 Cleveland Cavaliers106 - 101Detroit_Pistons_logo Detroit Pistonsهایلایت ها
2016-04-17 06:00:02فروردین ۲۹, ۱۳۹۵Oklahoma_City_Thunder_Logo Oklahoma City Thuner108 - 70Dallas_Mavericks_logo Dallas Mavericksهایلایت ها
2016-04-17 03:30:39فروردین ۲۹, ۱۳۹۵985px-Atlanta_Hawks_2015_Logo.svg Atlanta Hawks102 - 101Boston_Celtics_Logo Boston Celticsهایلایت ها
2016-04-17 00:00:56فروردین ۲۹, ۱۳۹۵golden-state-warriors Golden State Warriors104 - 78HOUSTON-ROCKETS Houston Rocketsهایلایت ها
2016-04-17 00:00:45فروردین ۲۹, ۱۳۹۵toronto-raptors Toronto Raptors90 - 100Indiana_Pacers_Logo Indiana Pacersهایلایت ها