دانلود ویدئوی مربوط به این مقاله

اصطلاح انگلیسی : Reverse Pivot – Front Pivot

در این کلیپ می بینیم که Chris Paul در یک لحظه و با وجود انجام اسکرین بالا برای فریب دادن بازیکن حریف ، دو نوع مهارت پیوت را به سرعت و پشت سر هم انجام می دهد که اصل این مهارت به اصل تعادل پاها و کنترل سرعت برای ایجاد فضای حمله ای مناسب بستگی دارد.
در صحنه دوم که تکراری و نزدیکتر بوده ، فضای انجام این مهارت ها توسط Paul بصورت یک دایره قرمز رنگ مشخص گردیده و در در صحنه آخر وخیلی آهسته جزئیات انواع مهارت پیوت (در هر دو نوع ، پای پیوت با دایره آبی رنگ و پای آزاد با فلش آبی رنگ) بخوبی نشان داده شده است.

نتیجه گیری :

اکثر بازیکنان و حتی مربیان عزیز فقط یک نوع پیوت و آن هم از نوع برعکس می پردازند درصورتیکه مهارت پیوت به دو صورت انجام میگیرد :

۱٫ Reverse Pivot  که در واقع بر روی یک پا (پای پیوت) تکیه داده شده و از ناحیه پاشنه همان پای تکیه گاه بصورت دورانی و از پشت ، پای دیگر که آزاد بوده در فضای مناسب و حتی اکثر مواقع رو به جلو گذاشته می شود.

۲٫Front Pivot که در واقع بر روی یک پا (پای پیوت) تکیه داده شده و از ناحیه پاشنه همان پای تکیه گاه بصورت دورانی و از جلو ، پای دیگر که آزاد بوده در فضای مناسب و حتی اکثر مواقع رو به جلو گذاشته می شود.

شباهت این دو نوع پیوت این است که در هردو ، پای غیرپیوتی و آزاد میتواند روبه جلو گذاشته شود و تفاوت این دو در  این است که مسیر دورانی پای پیوت یکی از پشت و دیگری از جلو می باشد.!!!

هدف :

اصل تعادل پاها و کنترل سرعت الزاما می بایست از سنین پایین آموزش صحیح داده شود.