دانلود با لينک مستقيم

در این کلیپ سه صحنه متفاوت از اقدام شوت Stephen Curry در برابر موقعیت های دفاعی متفاوت را می بینیم.

صحنه اول :

Curry بعد ریباند حمله ای توسط هم تیمی در فضایی مناسب و به دور از دفاع ، توپ را دریافت می نماید که در چنین موقعیتی جهت اقدام شوت تامل نموده و بلافاصله این تصمیم را نمی گیرد که بعد از آن بازیکن دفاعی متوجه شده و به سمت آن حرکت می کند که Curry بعد از این مدت زمان تامل و رسیدن بازیکن دفاعی ، پس از یک دریبل اقدام به شوت موفق می نماید.(در این صحنه بازیکن دفاعی که دیر متوجه Curry جهت دفاع نمودن آن میشود با فلش سبز رنگ مشخص گردیده)

صحنه دوم :

Curry صاحب توپ بوده و در فضای فشرده نفر به نفر توسط بازیکن دفاعی قرار گرفته است که در چنین موقعیتی Curry با زدن دریبل های فنی و پی در پی ایجاد فضای مناسب نموده و باز هم با وجود نزدیک بودن بازیکن دفاعی ، بلافاصله بعد از دریبل اقدام به شوت موفق می نماید.

صحنه سوم :

Curry صاحب توپ بوده و مانند صحنه دوم در فضای فشرده نفر به نفر قرار گرفته که این بار Curry برای ایجاد فضای مناسب تر ، به هم تیمی پاس داده و با انجام کات ، توپ را دریافت نموده و باز هم با وجود نزدیک بودن بازیکن دفاعی ، بلافاصله بعد از پاس اقدام به شوت موفق می نماید.

 نتیجه گیری :

عدم شتاب زدگی و تصمیم به موقع (تامل در اقدام – بلافاصله اقدام نمودن) در فرآیند انجام شوت می بایست متناسب با کیفیت بالای آماده سازی فرم شوت (block-tuck) و همچنین سرعت بالای ریتم شوت باشد.در این کلیپ می بینیم که Stephen Curry در هر سه صحنه عجله نکرده و در صحنه اول برای اقدام شوت تامل می نماید و در صحنه های دوم و سوم بلافاصله اقدام به شوت می نماید و برای آن کیفیت فرم شوت مهم می باشد.

هدف :

درخصوص کیفیت فرم شوت همانطور که قبلا به بخشهایی از آن اشاره نمودیم و در آینده بطور مفصل و به صورت یک چارت به آن می پردازیم بستگی به موارد زیر دارد :

(شکل گیری – محل شکل گیری – مدت زمان شکل گیری – نحوه دریافت و اقدام با رعایت اصول)

آموزش اصول مکانیسم صحیح حرکتی در فرآیند شوت بخصوص در سنین پایین و تاکید بر آن بسیار مهم می باشد.